Урок у 9 класі

Тема: “Основні властивості растрових зображень.

Графічний редактор Paint”.

Мета: розширити знання про растрову графічну інформацію; познайомити з різними форматами растрових зображень і растровими редакторами; розвивати практичні навички обробки зображення в растровому редакторі і збереження файлу в різних форматах растрових файлів.

Розвивати: творчу уяву, фантазію, окомір, почуття композиції, навички роботи з мишкою.

Виховувати: інтерес до інформатики, художній смак у доборі кольорів, естетичну насолоду від творчої роботи.

Обладнання: Графічний редактор Paint, презентації вчителя, індивідуальні картки, таблиці.

Міжпредметні зв'язки: образотворче мистецтво.

Хід уроку.

І. Організаційний момент. (слайд 1)

· Привітання.

· Перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Актуалізація мотивації учіння учнів.
- Чи замислювались ви над тим, яке місце в житті людини займають малюнки? (У малюнках розкриваються особливості мислення, уяви, емоційно-вольової сфери. Якщо не хочеш висловлювати свої почуття і емоції словами, то можна це зробити за допомогою кольору і форми. Малюнки можуть багато розповісти про свого автора).
- Як стародавні племена, не володіючи писемністю, розповіли нам про своє життя? (За допомогою наскельних малюнків.)
- До наших часів збереглися єгипетські піраміди, стіни яких прикрашалися розписами.
- А згадайте свої книжки? Чи може бути дитяча книга без картинок?
- А як цікаво відвідати художню галерею і поринути у світ живопису… і отримати задоволення від милування красою.(слайд 2)
Видатний французький поет, романтик, політичний діяч Альфонс де Ламартін казав: «Навіть у найпрекрасніших своїх мріях людина не може уявити нічого прекраснішого природи». (слайд 3)
- Малюють фарбами, олівцями чи фломастерами, можна малювати на асфальті, дошці, холсті, папері чи тканині, навіть на піску. А можна на екрані комп’ютера, створюючи комп’ютерну графіку.
На попередньому уроці ми почали вивчати новий розділ інформатики – комп’ютерну графіку. Сьогодні повторимо поняття та види комп’ютерної графіки (растрову, векторну, трьохвимірну та фрактальну);
Перевірка знання учнями фактичного ма­теріалу й основних понять методом «Мозкової атаки»
- Що називають комп’ютерною графікою? (Комп'ютерна графіка— це розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютерної техніки).
- За способом формування зображення комп’ютерна графіка є... (векторна, растрова, фрактальна).
- Що є основним об'єктомкомп'ютерноїграфіки? (малюнок).
- Де застосовується комп’ютерна графіка? (медицині, науці, дизайні).
- За способами представлення кольорів комп’ютерна графіка поділяється на: (чорно-білу та кольорову).
- За спеціалізацією в різних галузях, компютерна графіка є: (інженерною, науковою, web-графікою, компютерною поліграфією.)
ІІІ. Повідо­млення теми, цілей та завдань уроку.
В наш час стрімко розвивається комп’ютерна графіка і анімація. Значне місце посідає графіка для компютерних ігор. Велику роль в цій індустрії відіграє растрова графіка. (слайд 4)
Отже, тема уроку «Основні властивості растрових зображень. Робота у графічному редакторі Paint». (учні записують в зошит дату і тему уроку) (слайд 4)
Цілі уроку: Вивчимо властивості растрових зображень і елементи інтерфейсу вікна Paint; а також навчимось виконувати основні операції в Paint: створювати, зберігати зображення.(слайд 6)
Основним об'єктом комп'ютерної графіки є графічне зображення:малюнок або фотографія, діаграма або графік, схема або технічне креслення, архітектурний ескіз або рекламний плакат, кадр з мультфільму або відеоролика тощо.(слайд 7)
IV. Вивчення нового матеріалу.
Залежно від способу побудови графічного зображення розрізняють растрові графічні зображення. Відповідно розділи комп'ютерної графіки, які вивчають технології опрацювання таких зображень, називаються растровою графікою – де зображення являє собою прямокутний масив пікселів.
На попередньому уроці деякі учні були залучені до розробки проектів: властивості растрових зображень, формати файлів растрових зображень.
Докладніше про растрові зображення розповість Матьола Ілля.
Проект «Властивості растрових зображень»
Растрове графічнезображення складається з окремих маленьких прямокутників — пікселів. Вони розташовуються в рядках і стовпцяхпрямокутноїсітки, яка називається растром (лат. rastrum — граблі). Таке зображення схоже на мозаїку, яка виготовлена з однакових за розміромоб'єктів (камінців, скелецьтощо).
При збільшенні масштабу перегляду растрового графічногозображеннявідбуваєтьсяпроцес пікселізації — стаєпомітнайого зерниста структура.
Піксель є найменшимоб'єктом растрового зображення і маєтаківластивості: розташування (вказує на місцезнаходженняпікселя в растрі), і колір.
Значення властивостей кожного пікселя кодуються двійковим кодом і зберігаються у відеопам'яті комп'ютера, а при зберіганні зображення на зовнішньому носії — у відповідному файлі. За рахунок великої кількості пікселів у зображенні і відповідно великої кількості даних, які зберігаються у файлі, розміри файлів растрових зображень досить великі.
Растрові зображення можна отримати, скануючи малюнки або фотографії, фотографуючи об'єкти цифровим фотоапаратом або цифровою відеокамерою, створюючи малюнки з використанням графічного планшета або спеціальних програм.
Переваги і недоліки растрових зображень
Вид графічногозображення
Переваги
Недоліки
Растрове
 • Реалістичність зображень.
 • Природність кольорів.
 • Можливість отримання зображень за допомогою спеціальних пристроїв
 • Великі за розміромфайли
 • Пікселізація зображення при збільшенні.
 • Складність редагування окремих елементів зображення
(слайд 8)
Отже, Як отримати растрове зображення?
• Цифрове фото та відео.
• Сканування малюнка.
• Растрові графічні редактори (Paint, Photoshop).
• Зняття копії з екрану.
• Використання готових графічних бібліотек, які розповсюджуються на компакт-дисках або через Internet.
Властивостірастровихзображень: (слайд 9)
 • Розміри — визначають ширину та висотумалюнка. Значення даної властивості задають в одиницях довжини (сантиметрах, дюймах) або в пікселях (як синоніми використовуються також терміни точки і крапки).Розміри зображення задаються при його створенні і можуть бути змінені під час редагування. При створенні зображення для демонстрації на екрані його розміри доцільно задати в пікселях, щоб знати, яку частину екрана воно займатиме при перегляді. Якщо зображення готують для друку, то його розміри задають у сантиметрах або дюймах, щоб визначити, яку частину аркуша воно займе при друкуванні. (слайд 10)
 • Роздільназдатність – визначаєкількістьпікселів на одиницюдовжинизображення : вимірюється в dpiабопікселів/см. Можна вважати, що роздільна здатність показує щільність розміщення пікселів у растрі, а відповідно і розміри самого пікселя в даному зображенні. Чим більше значення цієї властивості, тим чіткішим і якіснішим виглядає зображення, але й більшим є розмірйого файлу. Для графічногозображення, якеготується для розміщення в Інтернеті, достатньороздільноїздатності 72 dpi, для екранногосприйняття — 96 dpi, а для друку на принтері — не менше 300 dpi. (слайд 11)
 • Глибинакольору — цекількістьбітів, щовикористовуються для кодуваннякольору одного пікселя, тобтовідцієївластивостізалежитькількістькольорів, якимиможе бути зафарбованийпіксель. Вимірюєтьсяглибинакольору в bрр (англ. bitsperpixel — бітів на піксель).
А якже відрізнити графічний файл від іншого формату. Звичайно ж за його розширенням.
Продемонструє нам свій проект Королович Василь.
Проект «Формати файлів растрових зображень»
BMP (англ. BitMapimage — бітова карта зображення). Зображення і цьому форматі зберігаються у файлі по піксельно, без стиснення, тому розміри таких файлів досить великі. Стандартне розширення імені файлів цього типу bmp.
JPEG (англ. JointPhotographicExpertGroup — об'єдна на експертні група в галузі фотографії). Цей формат використовує ефективні алгоритми стиснення даних, що дає змогу зменшити розмір графічнихфайлів. Але це досягається за рахунок втрати частини даних погіршення якості зображення. Для файлів цього формату стандартним розширенням імені є jpg або jpeg.
GIF (англ. GraphicsInterchangeFormat — графічний формат для обміну) — «найщільніший» з графічних форматів, які використовують стиснення без втрати даних. Його застосування дає змогу зменшити розміри файлів у кілька разів. Цей формат призначений для зберігання зображень, що містять до 256 кольорів (наприклад, мальовані ілюстрації), а також анімованих зображень. Стандартне розширенняі мен файлів даного типу gif.
PNG (англ. PortableNetworkGraphic — портативна мережна графіка) — універсальний формат графічнихфайлів, який має високий ступінь стиснення даних у файлі без їх втрати. Підтримує прозорий фон. Стандартне розширення імен файлів даного типу png.
TIFF (англ. TaggedImageFileFormat — теговий формат файлівзображень). Файли цього формату зберігають зображення з високою якістю і тому широко використовуються в поліграфії, при скануваннізображень. Недоліком цього типу є великий розмір файлів. Стандартне розширенняі мен файлів цього формату — tifа бо tiff.(слайд 12)
Застосовують растрову графікупри розробці електронних (мультимедійних) та поліграфічних видань. (слайд 13)
Знайомство з растровим редактором
Пояснення вчителя: Робота з Paint
ЗапуститиPaint:
 • Пуск Усіпрограми Стандартні Paint
Незважаючи на різні принципи побудови зображень, усіг рафічні редактори мають схожі можливості:
 • Створення малюнка за допомогою різнихі нструментів: олівця, пензля, розпилювача, інструментів малювання ліній, прямокутників, еліпсів тощо;
 • використання при малюванні різних кольорів;
 • робота над фрагментами малюнка (виділення окремих елементів малюнка, їх переміщення, копіювання, обертання тощо);
 • масштабування малюнка для перегляду всього зображення або малювання дрібних деталей;
 • імпортування до малюнка об'єктів з інши хмалюнків; додавання текстових написів до малюнків;
 • виконання операцій над файлами: відкриття, зберігання, друкування.
Після запуску відкривається вікно Paint, яке дає змогу працювати лише з одним зображенням в даний момент.
Налаштувати вигляд вікна (прибрати або додати різні елементи) можна за допомогою меню Вигляд.
Змінитидеяківластивостімалюнка (розмір та кольорову схему) можна за допомогоюменюМалюнок Атрибути, де потрібновказатиодиницівимірюваннярозмірів та самірозміри і вибратипалітру. Крім того змінитирозмірималюнкаможнаперетягнувши за маркеризмінирозміріваркушу. Щодороздільноїздатностімалюнка, то роздільназдатністьзображення в Paint не змінюється і становить 96 dpi.
Зберегтизображення в Paint можнатими ж методами, що і в будь-якійіншійпрограміWindows: меню Файл ЗберегтиабоЗберегти як… (у діалоговомувікнізбереженняпотрібновказати шлях, ім’я та формат файлу). Даний редактор даєзмогупрацювати з графічними файлами різнихформатів — BMP, GIF, JPEG, TIF, PNG.
V. Перевірка глибини осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення.
- Чим зручні комп’ютерні малюнки?
- Що таке пейзаж?
- Які матеріали використовують художники для малювання пейзажів?
У живописі пейзажем прийнято називати картину із зображенням видів природи, навколишнього свiту, місцевості, - це можуть бути сільські або міські мотиви, морські або лісові теми. На даний момент пейзаж - це один з найпопулярніших жанрів.
VІ. Фізкультурна хвилинка.
Чи знаєте ви , що таке Залужанський дощ? Ні? Тоді давайте разом послухаємо який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати мої рухи. Коли вони повернуться до мене, я передам наступні. Будьте уважні.
- В Залужжі піднявся вітер (ведучий тре долоні).
- Починає накрапати дощ (клацання пальцями).
- Дощ посилюється (почергове плескання долонями по плечах).
- Починається справжня злива.
- А ось і град та справжня буря (тупіт ногами).
- Але що це? Буря стихає.
- Дощ стихає (плескання долонями по плечах).
- Лише рідкі краплі падають на землю (клацання пальцями)
- Тихий шелест вітру (потирання долонь).
- Ура! Сонце! (руки догори).(слайд 14)
VІІ. Застосування учня­ми знань у стандартних і змінних умовах.
Робота за комп’ютерами «Творча майстерня.»
1). Повторення правил техніки безпеки.
- Чи можна торкатися монітора?
- Чи можна торкатися дротів живлення?
- Якою має бути відстань від очей до екрану?
- Якими руками не можна працювати біля комп'ютера?
2) Спробуємо за допомогою програми Paint, зобразити пейзаж за зразком. При цьому зверніть увагу на виразність композиції, виділіть за кольором та розміром головне. Творчо підійдіть до вибору кольорових співвідношень. (слайд 15)
VІІІ. Перевірка, аналіз і оцінка виконаних під час уроку робіт
Перегляд та обговорення кращих учнівських робіт. Коментар учителя та оцінювання робіт.
Оцінювання учнів
ІХ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.(слайд 16)
Робимо висновок про те, що графічна інформація грає важливу роль в нашому житті. Не дарма кажуть: «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». І як підсумок всього сказаного я вас запрошую у «Віртуальний магазин», де на полицях лежать об’єкти, яким ви маєте дати призначення.
Рефлексія. (слайд 17)
А тепер, пропоную вам висловити своє враження від сьогоднішнього уроку, піднявши відповідний смайлик (J, L, K).
Повторити матеріал теми «Графічний редактор».
Урок завершено, до побачення.

Кiлькiсть переглядiв: 2752

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Серпень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31